Łódzkie pełne Kultury

Miejski Dom Kultury jest partnerem projektu edukacyjnego „Łódzkie pełne kultury”, który upowszechnia kulturę w regionie. W ramach zadania planowane jest umożliwienie dzieciom
i młodzieży z oddalonych od łodzi miejscowości dostępu do zasobów regionalnych instytucji kultury: Muzeum Sztuki w łodzi, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Zadaniem jest zapoznanie mieszkańców województwa łódzkiego z ofertą i sposobem działania łódzkich instytucji kultury. W związku z tym, głównym podmiotem działań edukacyjnych będą dzieci i młodzież szkolna, a także nauczyciele, od których tak naprawdę zależy sposób prowadzenia edukacji kulturalnej w szkole. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych na terenie Zduńskiej Woli. Czytaj całość »


N O W O Ś C I

Założenia Rozwój indywidualnych zdolności plastycznych, Poszerzenie warsztatu plastycznego o nowe formy i środki wyrazu, Kształtowanie świadomości estetycznej i kulturowej, Rozszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki, Wyposażenie kursanta w umiejętności niezbędne do zdania egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne. Czytaj całość »


Warsztaty z projektu Łódzkie pełne Kultury

24 października odbędą się kolejne warsztaty z projektu Łódzkie pełne Kultury. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tym razem uczestnicy zapoznają się z kulturą i przysmakami Chin. Zabrzmią tradycyjne instrumenty: guzheng, erhu, zhongu, hulusi, pipa i xiao.
Zajęcia poprowadzi Anna Krysztofiak- artystka Chóru Filharmonii Łódzkiej, historyk sztuki oraz doktorantka w Zakładzie Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego.


Rodzinne dyniowanie


CAŁA PARA W GWIZDEK