KARSZNICE. SPACER PEŁEN WSPOMNIEŃ.


Pokaz dla nauczycieli

Kino Ratusz zaprasza na bezpłatny pokaz dla nauczycieli filmu “Twój Vincent”.

POKAZ PROMOCYJNY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Kino Ratusz, 20 września, godz. 17:00 Wstęp wolny!

Uwaga: obowiązują zapisy!

Zapisy prowadzone są pod nr tel. 661 731 731, 661 731 732
Można zgłaszać się także wysyłając e-mail na adres (należy podać imię, nazwisko i szkołę): kinoratusz14@gmail.com

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt poświęcony edukacji filmowej przystosowanej do wszystkich poziomów edukacyjnych.
Kino Ratusz bierze udział w projekcie od początku swojego istnienia, upowszechniając tym samym kulturę filmową wśród widzów. Ubiegłe lata pokazały, że edukacja filmowa spotkała się u nas z wielkim zainteresowaniem, a film jest idealną płaszczyzną do poruszenia istotnych zagadnień wszystkich dziedzin życia. Niekiedy sytuacje z filmu miały swoje odzwierciedlenie w życiu uczniów i nauczycieli.


I N F O R M A C J A dla mieszkańców Osiedla Karsznice

Filia MDK nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ w Zduńskiej Woli.

W ramach współpracy, w naszej siedzibie (filia MDK – os. Karsznice, ul. 1 Maja 5-7), pełnione będą dyżury pracownika socjalnego. Najbliższy dyżur —–>>>> 11 września (poniedziałek), godz. 7.30 – 9.30. Dyżury są elementem projektu socjalnego na rzecz mieszkańców Osiedla Karsznice. Mają na celu pobudzenie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.