60+

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział w projekcie “Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+ – warsztaty twórcze”, którym współorganizatorem jest Łódzki Dom Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Projekt ten zakłada cykl warsztatów twórczych z rękodzieła oraz malunku- akwarele. Podsumowaniem będzie happening, podczas którego uczestnicy będą ubierać drzewa w wcześniej wykonane na zajęciach szaliki i inne ozdoby. Zapraszamy już teraz 17.11 na godz. 10.30 przed budynek Ratusza.