Katarzyna Majewska

15 postów

Wystawa prac Magdaleny Rzeźniczak i Katarzyny Kaczyńskiej ,,kolażysz to?”

Stare gazety, katalogi, okładki książek, materiały – z nich też może powstać sztuka. Interesująca sztuka.

kolażysz to? to wystawa prac Magdaleny Rzeźniczak i Katarzyny Kaczyńskiej, którą oglądać będzie można od 27 stycznia w zewnętrznych witrynach wokół Ratusza.

Magdalena Rzeźniczak

Zajmuje się recyklingiem gazet, bo uważa, że to im daje drugie życie.  Tworzy z nich kolaże. W swoich pracach często podejmuje temat emocji, które towarzyszą człowiekowi. Mówi o samotności, miłości; jest w nich wiele jej osobistego życia,
więc można powiedzieć, że stanowią swoistą autoterapię.
Czasami prace śmieszą, poruszają, skłaniają do refleksji, bywają też komentarzem do otaczającej rzeczywistości.
Swoje prace publikuje na Instagramie, podpisując się @dziki_las.collages.

Katarzyna Kaczyńska

Do wykonania pierwszego kolażu zainspirowały ją 3 lata temu wycinanki Wisławy Szymborskiej. Subtelne słowa i obrazy poetki zaczarowały także jej sposób wyrażania uczuć i emocji.
Kolaże to specyficzny język słów i obrazów. Tematyka jej prac jest różnorodna, tak jak różnorodne jest to, co wydarza się w jej życiu. Często przewijają się jednak motywy międzyludzkich relacji, uczuć i emocji. Nie jest jej obce włączanie się w debatę dotyczącą wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Uwielbia artystyczne niedopowiedzenia. Każdy ma dzięki temu okazję na kontynuowanie swojej opowieści.
Kolaże wykonuje analogowo, wykorzystując do tego celu stare gazety, katalogi, tkaniny, stare okładki książek.
Szukajcie ich też na Instagramie: @kola.zuwka.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Filmowy ,,Śnieżny Dekalog”

 

Jeśli masz od 5 do 16 lat, to zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

Prace konkursowe można wykonać indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:
a.        kategoria I – wiek: 5-10 lat,
b.        kategoria II – wiek: 11-16 lat.

Prace należy przesłać na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
podpisaną przez Opiekuna do 5 marca.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Czekają atrakcyjne nagrody!

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Filmowego Śnieżny Dekalog

Plakat Śnieżny Dekalog

Ulotka konkursowa Śnieżny Dekalog