Bez kategorii

759 postów

Promocja książki Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

 

Promocja książki wydana przez Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza ŻOŁNIERSKI RAPORT 1918-1921 –  już w najbliższy poniedziałek!

“Żołnierski raport 1918-1921” – to wspomnienia zduńskowolanina, członka POW, żołnierza 29 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz uczestnika podziemia AK, z zawodu szewca sierż. Walentego Prajsa z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Choć od śmierci autora wspomnień wojennych minęło już 40. lat, to dopiero teraz ukazały się one drukiem z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej. Publikacja stanowi żywe świadectwo zaangażowania młodych ludzi w walkę o wolna Polskę, a następnie obronę jej granic przed Rosja bolszewicką.

28/09/2020

godz. 18.00

ZCI Ratusz (wejście od strony kina) sala kameralna

Wstęp wolny!

 

 

Projekt ETNO re:WITALIZACJE

ETNO re:WITALIZACJE

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJErealizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Zduńskiej Woli, Łasku i Łowicza, które rozwijały się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

To wyjątkowy projekt tak szeroko przedstawiający głównie słuchaczom UTW ciągłość 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Na projekt złożą się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty.

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola są partnerami projektu.

Program edukacyjno-animacyjny projektu rozpocznie się od spotkania z duchownymi, będą one punktem wyjścia i podstawą do rozmowy o kulturach nieznanych uczestnikom. Zaproszeni goście opowiedzą o tradycji kulturowej i obrzędowej. Uczestnicy będą porównywać nieznane sobie świątynie z architekturą kościołów katolickich. W tym celu zostanie przygotowana broszura z materiałami dydaktycznymi i zadaniami dostosowanymi do wieku uczestników. To początek rozmowy o kulturach, które pozostawiły Polakom technologie, zwyczaje kulinarne i zwroty językowe. Spacer po cmentarzach pozwoli uczestnikom odnaleźć motywy sztuki tradycyjnej i dzieła kamieniarskie, by następnie malowali ikony czy nawiązywali do tradycyjnej wycinanki żydowskiej przez wykonanie szablonu i odbicie go za pomocą spreju. Zwieńczeniem projektu będzie zapoznanie dzieci ze sztuką dawną, w celu dalszego rozwijania w nich kompetencji krytycznego i innowacyjnego odczytywania dzieł kultury. Treści aplikacji na urządzenia mobilne pozwoli uczestnikom wykorzystać nowe technologie w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Przedsięwzięcie dzięki dużemu walorowi edukacyjnemu ukierunkowanemu na poznanie historii i wielokulturowej tożsamości Zduńskiej Woli i  jest sposobem budowania patriotyzmu lokalnego. Podstawą projektu będzie przypomnienie tożsamości miejsc, na które zwrócona zostanie uwaga dzieci i młodzieży i dorosłych. Program projektu to układ przemienny wycieczek i spotkań z zajęciami warsztatowymi i interaktywnymi. Działania w projekcie zostały tak pomyślane, by innowacyjne warsztaty nakierowane były na przygotowanie do kreatywnych i samodzielnych działań twórczych oraz rozwijania kompetencji odbiorców tradycyjnych dzieł kultury.

Efektem przeprowadzenia projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilna umieszczona w serwisie “Google Play” opowiadające o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli.

Projekt obejmie 8 spotkań, rozpocznie się 15 września, a zakończy w połowie października.