II dzień Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej

W dniu dzisiejszym w Miejskim Domu Kultury odbyła się druga, wokalna część II Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej…
Jury w składzie:
Sylwia Stasiak-Muzyka, Andrzej Wawrzyniak, Zbigniew Godlewski.