Konkurs – WOLNA FORMA TAŃCA 2018

9 czerwca 2018

Cele konkursu:

1. Prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży z Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli,

2. Popularyzacja różnych form tańca,

3. Integracja środowiska tanecznego,

4. Rozwijanie talentów estradowych.

Zasady Konkursu

§ 1.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

2. Uczestnicy docierają na Konkurs we własnym zakresie.

3. Niepełnoletni uczestnicy powinni być pod opieką opiekuna ustawowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie filii MDK rzeczy podczas trwania Konkursu.

5. Każdy z uczestników przed rejestracją jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu tanecznego Wolna Forma Tańca 2018.

3.Organizatorem Konkursu Wolna Forma Tańca 2018 jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli – filia os. Karsznice.

4. Konkurs Wolna Forma Tańca 2018 odbywa się w Miejskim Domu Kultury filia os. Karsznice w dniu 9 czerwca 2018.

§ 2.

Zgłoszenia

1. Warunkiem udziału w Konkursie Wolna Forma Tańca 2018, jest przesłanie zgłoszenia do MDK filia os. Karsznice na e-maila: filia.mdk.zdunskawola@gmail.com, zgłoszenia można pobrać od swojego instruktora lub z sekretariatów w filii i ZCI Ratusz.

2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu Konkursu o ile będą wolne miejsca w danej kategorii.

4.Plan imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. Nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikację.

§ 3.

Eliminacje i finały

1. ELIMINACJE rozpoczynają się 9 czerwca 2018, od godz. 9.00.

2. Kategorie:

1. all Styles 1 vs 1 (do 12 lat i powyżej 12 lat) (wszystkie style) hip hop, break dance, balet, jazz, disco, pooping, locking, house …,

2) Hip Hop Kids 1 vs 1 (do 12 lat),

3) Hip Hop Junior 1 vs 1 (12 lat i powyżej),

4) Bboying Kids (break dance) 1 vs 1 (do 12 lat),

5) Bboying Junior 1 vs 1 (12 lat i powyżej).

3. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie zgłoszenia i legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas Konkursu.

4. Czas trwania występu nie może przekroczyć 2 min.

5. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.

6. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów/osób, które wystąpią podczas Finałów.

7. Nagrody przyznawane są po zakończeniu wszystkich finałów 9 czerwca 2018,

8. Udział w Kategoriach tanecznych do muzyki organizatora.

9. Nagrody niespodzianki dla pierwszych 3 miejsc w danej kategorii funduje organizator Konkursu.

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

regulamin konkursu tanecznego (1)

zgłoszenie – turniej tańca (1)