Kontakt

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli ul. Łaska 12 98-220 Zduńska Wola

Szukajcie nas w: Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ,  pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola

tel. 43-823-25-92

Numery wewnętrzne, e-maile:

DYREKTOR wew. 21

SEKRETARIAT wew. 22

e-mail: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY wew. 22

DZIAŁ FINANSOWY wew. 23

e-mail: kadry@mdk-zdunskawola.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ I PROMOCJI KULTURY wew. 26, 27

e-mail: imprezy@mdk-zdunskawola.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNO – KULTURALNEJ wew. 13

e-mail: pik@mdk-zdunskawola.pl

DZIAŁ EDUKACYJNO-KULTURALNY wew. 12, 28

KASA BILETOWA wew. 10, 661 731 731

e-mail: kino@mdk-zdunskawola.pl

KAWIARNIA wew. 11

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku nr 68 9263 0000 0501 5555 2005 0001

Filia MDK – os. Karsznice, ul. 1 Maja 5-7

Nasze dane teleadresowe:

ul. 1 Maja 5-7

98-220 Zduńska Wola

tel. 43-823-31-90

kom. 691-447-310

e-mail: filia.mdk.zdunskawola@gmail.com