Łódzkie Pełne Kultury 2019

Projekt polega na umożliwieniu uczestnikom z oddalonych od stolicy woj. rejonów dostępu do zasobów instytucji kultury mieszczących się w Łodzi tj. Filharmonii Łódzkiej, Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi.

Łódzki Dom Kultury od wielu lat wspiera działania na rzecz edukacji i upowszechniania kultury  w regionie. W latach 2017-2018 ŁDK realizował dwie edycje projektu pn. Łódzkie pełne kultury, gromadząc 900 uczestników z regionu, edukując ich pod kątem uczestnictwa w życiu artystycznym woj. łódzkiego. W ramach kolejnej, trzeciej edycji zadania współrealizatorzy przygotowali specjalnie dedykowany program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, popularyzujący instytucje kultury oraz dziedzictwo narodowe. Przeprowadzone zostaną ponadto warsztaty dla nauczycieli
i animatorów kultury, będące poradnikiem przydatnym w realizacji edukacji kulturowej. Warsztaty odbędą się w 10 instytucjach partnerskich z regionu, którymi są: Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim, Dom Kultury w Łęczycy oraz Wieruszowski Dom Kultury.

Zajęcia poprowadzą muzycy i animatorzy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Muzycznego w Łodzi oraz edukatorzy Muzeum Miasta Łodzi.

W ramach projektu uczestnicy wezmą ponadto udział w trzech wydarzeniach dodatkowych: koncercie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, spektaklu w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz zwiedzaniu Muzeum Miasta Łodzi.

Zwieńczeniem całego zadania będzie spotkanie ewaluacyjne, do udziału w którym zaproszeni zostaną partnerzy z regionu i instytucji z Łodzi. Celem spotkania będzie określenie rekomendacji do dalszej współpracy na rzecz prowadzenia edukacji kulturalnej w regionie i zwiększenie dostępności dużych instytucji kultury mieszczących się w Łodzi. Spotkanie będzie realizowane w grudniu w Łódzkim Dom Kultury.

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA 
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, WYPEŁNIJ I DOSTARCZ DO NAS (dział organizacji imprez, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli )

HARMONOGRAM PROJEKTU

karta zgłoszenia_dzieci i dorośli

PROJEKT DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

szczegółowe informacje  o projekcie znajdziesz na  www.ldk.lodz.pl w zakładce projekty