Łódzkie pełne Kultury

2 listopada 2017

Miejski Dom Kultury jest partnerem projektu edukacyjnego „Łódzkie pełne kultury”, który upowszechnia kulturę w regionie. W ramach zadania planowane jest umożliwienie dzieciom
i młodzieży z oddalonych od łodzi miejscowości dostępu do zasobów regionalnych instytucji kultury: Muzeum Sztuki w łodzi, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Zadaniem jest zapoznanie mieszkańców województwa łódzkiego z ofertą i sposobem działania łódzkich instytucji kultury. W związku z tym, głównym podmiotem działań edukacyjnych będą dzieci i młodzież szkolna, a także nauczyciele, od których tak naprawdę zależy sposób prowadzenia edukacji kulturalnej w szkole. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych na terenie Zduńskiej Woli.

W harmonogramie projektu zaplanowane są darmowe warsztaty, które odbędą się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, oraz dwie wycieczki dla uczniów do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Sztuki oraz do Filharmonii Łódzkiej.

29 września 2017 r.
10:00- “Czerwień sama z siebie powabna jest”. Opowieść o historii ubioru – warsztaty edukacyjne dla uczniów, prowadzenie: Ewa Kurylak (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
13.00- Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, prowadzenie: Ewa Kurylak, Krzysztof Pisera (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

24 października 2017 r.
10.00- “Przysmaki muzyki chińskiej” – warsztaty muzyczne dla uczniów, prowadzenie: Anna Krysztofiak (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi)

30 października 2017 r.
10.00- “Widzenie światłocieniowe (z cyklu „Widzimisię”)” – warsztaty edukacyjne dla uczniów, prowadzenie: Maja Pawlikowska, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi)
13.00- Warsztaty metodyczne o sztuce nowoczesnej w oparciu o cykl „Widzimisię” – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, prowadzenie: Maja Pawlikowska, Krystyna Mądrzycka-Adamczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi)

8 listopada 2017 r.
Wizyta w Łodzi, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego oraz Muzeum Sztuki

17 listopada 2017 r.
10.00- “Muzyczna tkanina” – warsztaty animacyjne dla uczniów, prowadzenie: Agata Kawełczyk (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi)
13.00- Elementy muzykoterapii i arteterapii na lekcjach muzyki/plastyki – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, prowadzenie: dr Stella Kaczmarek (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi)

9 grudnia 2017 r.
Wizyta w Łodzi, Odkrywcy muzyki – koncert w Filharmonii Łódzkiej