Lokalny finał Świerszczykowych wierszyków.

 

Już po raz 45. Łódzki Dom Kultury realizuje Konkurs “Świerszczykowe wierszyki”.  Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podobnie jak w latach ubiegłych Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji włączyło się w jego lokalne eliminacje – znamy ich wyniki.

Konkurs organizowany jest pod hasłem Ekologiczny Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką. 55 Świerszczykowe Wierszyki to konkurs recytatorski i plastyczny o tematyce przyrodniczej skierowany do uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

W naszych eliminacjach prawo do występu na łódzkiej scenie wywalczyli:

Julia Kłysińska ze SP nr 11 recytowała wiersz “Rak czupirak i rybka złośnica” Hanna Łochocka (opiekun Joanna Błaszczyk)
Paulina Buzuk ze SP nr 11 – wiersz “Świnka sprężynka” autor Eliza Rozdoba (opiekun Małgorzata Wawrzyniak)
Wojciech Piestrzyński ze SP nr 2 wiersz  “Smutny koniec pogoni za befsztykiem” Kalina Jerzykowska ( opiekun Danuta Szczepanik)

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

swierszczyki3 swierszczyki2 swierszczyki1