Stowarzyszenie „Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli” o tradycjach kolejowych

W 2008 roku Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, poszukując nowych inicjatyw kulturalnych, utworzył Filię na osiedlu Karsznice, powiększając w ten sposób obszar swojej działalności. Powołując nową placówkę kultury staliśmy się kontynuatorem bogatych tradycji kulturalnych tworzonych przez mieszkańców osiedla, skupionych wokół kolejowego domu kultury. Jednym z bardzo ważnych zadań stało się odbudowanie tradycji muzycznych, poprzez reaktywowanie pracy Orkiestry Dętej. Powstała ona w 1936 roku i po siedemdziesięciu latach działalności, tracąc głównego donatora – PKP, siedzibę oraz status kolejowej orkiestry dętej, w 2005 roku zawiesiła działalność. Reaktywowanie pracy orkiestry, pod nową nazwą „Miejska Orkiestra Dęta”, nastąpiło w 2008 roku. Został zatrudniony kapelmistrz, przeprowadzono nabór, głównie wśród dawnych muzyków orkiestry oraz wśród dzieci i młodzieży. Rozpoczęły się systematyczne próby i pierwsze koncerty.

Do priorytetowych założeń funkcjonowania orkiestry należą:

  • systematyczny nabór nowych adeptów,

  • regularne remonty zużytych i pozyskiwanie nowych instrumentów,

  • tworzenie biblioteki repertuarowej,

  • ponadto promowanie i zachęcanie zdolnej młodzieży do pracy w orkiestrze.

W listopadzie 2012 roku Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu Rozwój infrastruktury kultury. Dzięki pozytywnej ocenie naszego wniosku otrzymaliśmy dotację na zakup instrumentów muzycznych. W maju 2013 roku podpisaliśmy umowę na realizację ww. zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Miejski Dom Kultury przystąpił do realizacji zadania i w lipcu 2013 roku zakupił zestaw instrumentów muzycznych, w skład którego wchodzą: flet piccolo, flet poprzeczny, trzy klarnety, saksofon sopranowy, dwa saksofony altowe, dwa saksofony tenorowe, saksofon barytonowy, cztery trąbki, baryton, zestaw perkusyjny oraz werbel i bęben marszowy.

Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych był możliwy wyłącznie dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej dziękują Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkim osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do pozyskania przez orkiestrę nowych instrumentów.

Całkowita wartość zadania to 53. 140,00 zł brutto, w tym:

* 44. 201,85 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
* 8. 938,15 zł – wkład własny.

Próby odbywają się we wtorki i piątki (18.00-20.00) w Filii MDK  – os. Karsznice (ul. 1-go Maja 5-7, 98-220 Zduńska Wola)

Kapelmistrz – Barbara Soboń – Bartoszek

DSC_0323 DSC_0316 DSC_0324

mkidn_01_cmyk

fot. I. Wawrzyn

DSC_0036

DSC_0064 DSC_0059 DSC_0057 DSC_0048 DSC_0040 DSC_0038 DSC_0026 DSC_0021 DSC_0018 DSC_0016 DSC_0015 DSC_0011 DSC_0006 DSC_0001

DSC_0084 DSC_0092

DSC_0073

DSC_4390 DSC_4386 DSC_4376 DSC_4373 DSC_4372 DSC_4371 DSC_4364 DSC_4363 DSC_4360 DSC_4359 DSC_4357 DSC_4356 DSC_4353 DSC_4351 DSC_4350 DSC_4349 DSC_4345 DSC_4344 DSC_0176 DSC_0168 DSC_0183