Dyrektor

Anna Dyrgoń-Białowąs

tel. 43/ 823 25 92 wew. 21