Odleć z nami – nie z używkami

7 kwietnia 2016

Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli oraz Urząd Miasta Zduńska Wola zapraszają do udziału w konkursie plastycznym promującym zdrowy tryb życia – przede wszystkim wolny od środków odurzjących.

Głównym celem konkursu jest zapobieganie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) wsród młodzieży szkolnej, promowanie zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace można składać do 16 maja 2016 roku. Warto zapoznać się z regulaminem.