Projekt 4 kultury – odNOWA pamięci

4 kultury – odNOWA pamięci

Interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje dzieci i młodzież do działań poznawczo-twórczych przy przywracaniu pamięci lokalnej. Projekt pobudzi uczestników do refleksji na temat przemian historyczno-kulturowych i zwróci uwagę na wartości uniwersalne oraz znaczenie i konieczność ochrony „śladów pamięci” obecnych zarówno w architekturze, jak i „kulturze żywej” poprzez podniesienie świadomości na temat tradycji i społecznych uwarunkowań kultury lokalnej. Celem zadania jest kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości młodych mieszkańców Zduńskiej Woli.

Miasta te w XIX w. rozwijały się dzięki zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Projekt ukaże uczestnikom ciągłość i znaczenie tych 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Co przyczyni się do budowania szacunku, więzi i współodpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe, wzmocnienia świadomości w zakresie jego wartości oraz potrzeby utrwalania i ochrony. Na zadanie złożą się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty twórcze.

Efektem przeprowadzenia projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilne umieszczona w serwisie “Google Play”, opowiadająca o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli i Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt „4 kultury – odNOWA pamięci” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Muzeum Historii Polski z Programu „Patriotyzm Jutra”. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli jest partnerem projektu.

Uczestnicy projektu: dzieci V-VIII kl. bądź młodzież z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik weźmie udział w ok. 10 zajęciach.

 

Harmonogram projektu: 15 września – 30 listopada:

Przybliżenie tradycyjnej kultury Niemców, Rosjan i Żydów. Ksiądz ewangelicki i prawosławny oraz rabin opowiedzą o swojej kulturze tradycyjnej i religijnej.

– Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu architektury sakralnej kościołów, cerkiew i synagog poprzez wizyty w świątyniach, prezentacje oraz zadania graficznie np. puzzle, „połącz kropki”.

– Pokazanie uczestnikom projektu motywów tradycyjnej sztuki sepulkralnej Niemców, Rosjan i Żydów.

– Przybliżenie sztuki stworzonej przez ewangelików, katolików, prawosławnych i żydowskich autorów z związanych z miastem realizacji projektu.

– Warsztaty dotyczące tradycyjnej i dawnej sztuki Niemców, Rosjan i Żydów z województwa łódzkiego. Po wprowadzeniu w problematykę malowanie martwych natur, ikon oraz robienie graffiti nawiązującego do wycinanek „mizrach”.

– Uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne.

Miejski Dom Kultury i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola są partnerami projektu.