Projekt ETNO re:WITALIZACJE

 

 

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJErealizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense oraz Miejski Dom Kultury i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Zduńskiej Woli, która rozwijała się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

To wyjątkowy projekt tak szeroko przedstawiający głównie słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku ciągłość 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Na projekt złożą się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty. 

Program edukacyjno-animacyjny projektu rozpocznie się od spotkania z duchownymi, będą one punktem wyjścia i podstawą do rozmowy o kulturach nieznanych uczestnikom. Zaproszeni goście opowiedzą o tradycji kulturowej i obrzędowej. Uczestnicy będą porównywać nieznane sobie świątynie z architekturą kościołów katolickich. W tym celu zostanie przygotowana broszura z materiałami dydaktycznymi i zadaniami dostosowanymi do wieku uczestników. To początek rozmowy o kulturach, które pozostawiły Polakom technologie, zwyczaje kulinarne i zwroty językowe. Spacer po cmentarzach pozwoli uczestnikom odnaleźć motywy sztuki tradycyjnej i dzieła kamieniarskie, by następnie malowali ikony czy nawiązywali do tradycyjnej wycinanki żydowskiej przez wykonanie szablonu i odbicie go za pomocą spreju. Zwieńczeniem projektu będzie zapoznanie uczestników projektu ze sztuką dawną, w celu dalszego rozwijania w nich kompetencji krytycznego i innowacyjnego odczytywania dzieł kultury. Treści aplikacji na urządzenia mobilne pozwoli uczestnikom wykorzystać nowe technologie w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Przedsięwzięcie dzięki dużemu walorowi edukacyjnemu ukierunkowanemu na poznanie historii i wielokulturowej tożsamości Zduńskiej Woli jest sposobem budowania patriotyzmu lokalnego, jego podstawą będzie przypomnienie tożsamości miejsc, na które zwrócona zostanie uwaga uczestników projektu. Program projektu to układ przemienny wycieczek i spotkań z zajęciami warsztatowymi i interaktywnymi. Działania w projekcie zostały tak pomyślane, by innowacyjne warsztaty nakierowane były na przygotowanie do kreatywnych i samodzielnych działań twórczych oraz rozwijania kompetencji odbiorców tradycyjnych dzieł kultury.

Projekt obejmie 8 spotkań, rozpocznie się 15 września, a zakończy w połowie października.

Galerię fotografii z realizacji projektu, znajdziecie w zakładce PROJEKTY.

Podsumowaniem projektu ,,ETNO re:WITALIZACJE” jest aplikacja na urządzenia mobilne, umieszczona w serwisie “Google Play”, opowiadająca o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli. Aplikacja jest wirtualnym przewodnikiem po wielokulturowej Zduńskiej Woli. Możecie ją pobrać na swoje smartfony i tablety klikając w baner: