Świerszczykowe wierszyki – konkurs dla miłośników przyrody

13 kwietnia 2016
Już po raz 45. Łódzki Dom Kultury realizuje Konkurs “Świerszczykowe wierszyki”.  Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzii podobn ie jak w latach ubiegłych MIejski DOm Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji włącza się w jego lokalne eliminacje. Miłośnicy literatury, platyki i przyrody – wyzwanie czeka.

Konkurs organizowany jest pod hasłem Ekologiczny Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką. 55 Świerszczykowe Wierszyki to konkurs recytatorski i plastyczny o tematyce przyrodniczej skierowany do uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

Regulamin Świerszczykowe wierszyki

Karta Zgłoszenia Świerszczykowe Wierszyki

plakat swierszczedruk1