Twarze stanu wojennego Zduńskiej Woli

14 grudnia 2016
13 grudnia – w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Ratuszu otwarto wystawę zatytułowaną “Twarze stanu wojennego Zduńskiej Woli”. Wystawa fotografii Tomasza Misiaka przygotowana przez MDK Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz i Towarzysztwo Przyjaciół Zduńskiej Woli będzie czynna przez najbliższy miesiąc.
 

Biogram artysty:
Tomasz Misiak – Urodzony 21 maja 1954 r. w Sieradzu jako syn Stefana i Marii
z Marglewskich. Ukończył w roku 1975 Technikum Mechaniczne
w Zduńskiej Woli. Jego zainteresowanie fotografią sięgają czasów szkoły średniej. Zapisał się wówczas do sekcji fotograficznej prowadzonej przez Tadeusza Jagielskiego przy Miejskim Domu Kultury w Zduńska Wola. Pierwsze zdjęcie wykonał w roku 1975 swojemu nauczycielowi – Feliksowi Rajczakowi. Dzięki niemu, zdjęcia autorstwa Misiaka wypłynęły na światło dzienne, on również zauważył jego talent do fotografii. Od 1979 r. pracownik Zakładowego Domu Kultury przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Zwoltex”. W latach 1982-2015 zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Na przełomie lat 70. i 80. fotografował dla Krajowej Agencji Wydawniczej. W listopadzie 1983 r. uzyskał uprawnienia instruktora fotografii I kategorii. Nauczał fotografii w Domach Kultury w Łasku, Sieradzu i Zduńskiej Woli.
Fotorelacjonował wydarzenia historyczne dla Zduńskiej Woli oraz Polski m. in. dokumentował powstanie i rozwój „Solidarności” w Zduńskiej Woli. Był kronikarzem tych wydarzeń. Fotografował budowę pomnika ofiar „Grudnia ’70” w Gdyni, uroczystości pogrzebowych kardynała Stefana Wyszyńskiego, strajk studentów łódzkich, wmurowanie kamienia węgielnego pod ośrodek im. św. M.M. Kolbego w Zduńskiej Woli, festiwal w Jarocinie 82, posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Sieradzu, wizyty w Zduńskiej Woli: Edwarda Osóbki-Morawskiego, Jana Olszewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Zygmunta Bujaka, Andrzeja Gwiazdy, Andrzeja Leppera, Mariusza Pudzianowskiego, Waldemara Pawlaka, Jarosława Kaczyńskiego i innych. Jego fotografie publikowane były w gazetach m. in.: „Głos Robotniczy”, „Nad Wartą”, „Odgłosy”, „Życie Zduńskiej Woli”, „Kobieta i Życie”, „Katolik”, „Dziennik Łódzki”, „Przyjaciółka”, „Książka Ziemia”, a także w pierwszym turystycznym przewodniku po Zduńskiej Woli autorstwa Ryszarda Poradowskiego, wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.
W latach 1976-1990 członek Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1979-1983 członek Zarządu Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej w Sieradzu przy Zarządzie Wojewódzkim ZSMP. Od roku 1982 do chwili obecnej członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Mieszka w Zduńskiej Woli.