Regulamin organizacyjny UTW

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli –>

SC_MF335-1170913091801

Regulamin Wyboru Prezesa Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli–>

SC_MF335-1170913091901

Regulamin wyboru członków Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli –>

SC_MF335-1170904150900

Regulamin opłat za zajęcia UTW ->

SC_MF335-1170927145100