Uroczystości związane z 74. Rocznicą Egzekucji Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli

(25.02) na Osiedlu Karsznice, w Zduńskiej Woli odbyły się uroczystości związane z 74. Rocznicą Egzekucji Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli. Głównym organizatorem obchodów było Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. (http://www.nasze.fm)

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, z udziałem Stowarzyszenia “Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli” o tradycjach kolejowych. Po mszy, przy pomniku, na placu Zwycięstwa, przemówienie wygłosił Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola, a w imieniu społeczności karsznickiej, głos zabrał Marian Supernat. Następnie odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oraz oddanie hołdu przez poczty sztandarowe. Uczestnicy obchodów udali się również na teren parowozowni, gdzie w miejscu egzekucji K. Kałużewskiego i J. Sylli także złożono kwiaty i zapalono znicze. ws (http://www.nasze.fm)