UTW i Obywatelski Parlament Seniorów

6 października 2016

24 października rusza kolejny rok zduńskowolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczysta inauguracja rozpocznie się o godzinie 16:00 specjalnym wykładem. Trwają ostatnie przygotowania. A prezes UTW w Zduńskiej Woli Stefania Idziak jeszcze przed rozpoczęciem roku bierze udział w posiedzeniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Stefania Idziak w Parlamencie Seniorów zasiada II kadencję. Powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 1 października 2015 r.
podczas inauguracyjnej sesji w Sali Posiedzeń Sejmu RP było ukoronowaniem wieloletniego procesu konsolidacji środowisk polskich seniorów, tworzenia ich ogólnokrajowej reprezentacji oraz rzecznictwa osób starszych w Polsce. Partnerski dialog i merytoryczna współpraca z Komisją Polityki Senioralnej Sejmu RP VI kadencji, która stanowiła znakomitą płaszczyznę wspólnych działań na rzecz polskich seniorów, doprowadziły do uchwalenia ustawy z 11 września 2015 r. o osobach starszych. Inauguracyjna sesja OPS pod patronatem Marszałka Sejmu mimo pionierskiego charakteru zakończyła się dużym sukcesem i stała się największym wydarzeniem senioralnym ostatnich lat. Była podkreśleniem podmiotowości i znaczenia polskich seniorów zrzeszonych w radach seniorów, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, PZERiI i innych organizacjach senioralnych, które w sposób demokratyczny rekomendowały do OPS swoich przedstawicieli.

senior

OPS stał się unikalną w świecie formą  partycypacji osób starszych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z władzami publicznymi w zakresie współtworzenia rozwiązań na rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób starszych. Tym sposobem Polska wypełniła rekomendacje Europejskiego Parlamentu Seniorów z 1993 r., dotyczące powołania w każdym państwie członkowskim Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec ludzi starszych.

Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi. Celami OPS jest stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog,
a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.

żródło: OPS