Więc chodź namaluj mi muzykę…

5 kwietnia 2016

W gościnne progi Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz zawita 15 kwietnia wyjątkowa wystawa, która jest częścią dużego projektu realizowanego przez Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli. Projekt pod nazwą “Fortepian” to mimo nazwy nadal twórczość uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Silnie jednak inspirowana muzyką.

 

 

Idea przeprowadzenia Projektu FORTEPIAN w naszym liceum zrodziła się w maju 2015 r. jako propozycja wzbogacenia działań artystycznych. Temat projektu zainspirowany został pojawieniem się w naszej szkole zabytkowego, stuletniego fortepianu marki Eduarda Seilera. Instrument ten, zaistniały w przestrzeni pracowni malarskiej jest jej atrakcyjnym dopełnieniem. Stanowi niewyczerpane źródło poszukiwań rysunkowo-malarskich uczniów, nauczycieli i przybywających gości.
Zamierzone działania, skupiające się wokół Projektu FORTEPIAN są szczególnie istotne z uwagi na przypadającą w roku 2016 – 260. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zamysł projektu wynika również z potrzeby podkreślania wartości wzajemnego przenikania sztuk – muzyki i plastyki. Jest także rozwinięciem inicjatyw podejmowanych wcześniej we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli.

Projekt FORTEPIAN pełni rolę eksperymentu edukacyjnego. Służy kształtowaniu wrażliwości młodych adeptów sztuki na piękno i dobro. Zadaniem projektu jest wzbogacanie wyobraźni, kreatywności uczniów i pedagogów. Projekt ma stwarzać młodzieży możliwości rozwoju, pozwalając na szerokie spektrum wypowiedzi zarówno plastycznej jak i muzycznej. Wielu bowiem, spośród uczniów liceum plastycznego kształci się w szkole muzycznej, bądź indywidualnie rozwija własne zainteresowania muzyczne, podejmując również naukę gry na fortepianie.

Projekt FORTEPIAN obejmować ma m. in. następujące działania:
• Warsztaty dla młodzieży z regionu zduńskowolskiego (październik 2016 – marzec 2017)
• Warsztaty dla uczestników Uniwersytetu III Wieku (grudzień 2015)
• Prezentacje muzyczno-plastyczne „Fortepian w twórczości Mozarta i sztukach plastycznych”, zorganizowane we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli (11 marca 2016)
• Wycieczka edukacyjna do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – zapoznanie się m.in. z kolekcją fortepianów i pianin pochodzących z XIX i XX w. (maj / czerwiec 2016)
• Udział uczniów, pedagogów i zaproszonych gości w koncercie Filharmonii Łódzkiej
• Wystawy w szkołach, ośrodkach kultury w regionie i w Polsce (luty 2016 – marzec 2017) m. in.:
– wystawa prac uczniów, absolwentów i nauczycieli naszego liceum w Łaskim Domu Kultury (styczeń / luty 2017),
– wystawa prac uczniów, absolwentów i nauczycieli naszego liceum w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (marzec – maj 2017)
• Wystawa kolekcji prac uczniów, pedagogów, absolwentów Liceum Plastycznego im. K. Kobro i zaproszonych gości pt: „Fortepiany” w ramach obchodów 40-lecia szkoły (październik/listopad 2016)

żródło: http://www.lpzdwola.pl/projekt-fortepian/

Zaproszenie plakat na wystawe prac uczniow Liceum Plastycznego FORTEPIANY 2