RATUSZ pl. Wolności 26

Zapraszamy na nowe zajęcia multiplastyczne KOLORATUSZEK.

Nasze warsztaty są przeciwnością schematów, nudy i powtarzalności.

Stwarzamy warunki do aktywności plastycznej oraz inspirujemy do tworzenia według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł.

Poprzez różnorodne techniki warsztatowe dajemy uczestnikom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych.

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 6 MARCA O GODZINIE 16.30 W SALI PLASTYCZNEJ 🙂

 

 

 

 

Deklaracja pełnoletniego 2019-2020

załącznik do odbioru klauzula 2019-2020

oświadczenie o odbieraniu dziecka

Deklaracja małoletniego2019-2020

Regulamin opłat na zajęcie w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin zajęć w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli

 

AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ NA ROK KULTURALNY 2019/2020 do pobrania:

Zapisy na zajęcia artystyczne w drugim semestrze bezpośrednio u instruktora!

PLAN ZAJĘĆ MDK 2019-2020