Filia os. Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7

Regulamin zajęć w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli

Regulamin opłaty za zajęcia artystyczne i edukacyjne w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli

DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI NA ROK 2018 2019

DEKLARACJA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI NA ROK 2018 2019

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z zajęć organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli

Załącznik do oświadczenia o odbieraniu dziecka z zajęć organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli