ZMIANA TERMINU WYSTĘPU KABARETU ANI MRU-MRU

Uprzejmie informujemy, że z powodów osobistych jednego z aktorów kabaretu ANI MRU-MRU

termin występu przełożony zostaje na

20 października o godz.17:30 i 20:00.

Wcześniej zakupione bilety oraz rezerwacje zachowują swoją ważność.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy
pod nr tel. 661 731 731

Prosimy o udostępnianie postu w celu szerszej informacji