33 rocznica śmierci Feliksa Rajczaka

Feliks Rajczak (1938-1987) był animatorem i inspiratorem wielu działań
kulturalnych na terenie byłej Ziemi Sieradzkiej (obecne woj. łódzkie). Zajmował się, poza twórczością poetycką i animacją, aforystyką i publicystyką. Zmotywował lokalnych poetów do stworzenia klubu literackiego w Zduńskiej Woli i tak powstał Klub Literacki TOPOLA, który przez wiele lat po śmierci F.Rajczaka czuł, że ma swojego Anioła Stróża. Wspomnienie Rajczaka dawało siłę i zapał do działania.
Dzisiaj (14.04.2020r.) obchodzimy 33. rocznicę śmierci Rajczaka. Choć pamiętają Go nieliczni, to poprzez poezję jaką zostawił żyje w nas nadal. Dużą sympatię poeci zduńskowolscy odczuli ze strony rodziny pana Feliksa, która była zawsze obecna podczas zduńskowolskich wydarzeń poetyckich. Dzisiaj współcześni animatorzy oddają hołd pamięci, prezentując kilka utworów z ostatniej książki Rajczaka „Powiało dawnym życiem”.

ZOBACZ FILM <=