Charakterystyka placówki

Miejski Dom Kultury realizuje zadania
w dziedzinie upowszechniania kultury,
wychowania, edukacji oraz promocji dorobku kulturalnego.

11092134_847786481934467_2943751294690283215_o

 Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
 • przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny   w kraju i zagranicą;
 • współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo – wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej;
 • form indywidualnej aktywności kulturalnej;
 • imprez kulturalnych;
 • obchodów świąt narodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich;
 • różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.

W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich. MDK jest animatorem wielu form działalności artystycznej,organizatorem licznych konkursów, wystaw i koncertów.


Podmiot udostępniający informację: Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: A.Werner
Data wytworzenia informacji: 2013-03-13 17:32:04
Ostatnio modyfikowane przez: Katarzyna Majewska
Data modyfikacji: 2015-12-28 13:01:46