Jubileusz XV-lecia UTW

Kwiaty, życzenia, gratulacje i chwile wspomnień. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli skończył 15 lat.

– Pięknie Państwo realizują ideę kształcenia przez całe życie. Jesteście liderami wśród grup społecznych. To Wy wytyczacie trendy. Widać Waszą obecność. Jesteście pokoleniem ,,silver tsunami” i najbliższe lata należeć będą do Was, do seniorów – mówił podczas Jubileuszu UTW Paweł Perdek, dyrektor MDK.

– Ten trend, który ma się pojawić za kilka lat – w Zduńskiej Woli już się realizuje! Jestem dumny, że tak wspaniale dojrzewacie – podkreślał dyrektor Perdek.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli powstał w 2007 roku, jako odpowiedź na rodzącą się potrzebę edukacji starszych osób, które zakończyły już pracę zawodową, a pragnęły jeszcze poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania.

Zduńskowolski UTW powołał ówczesny Prezydent Miasta Zduńska Wola, Zenon Rzeźniczak. Przez dwa lata prowadziło go Towarzystwo Krzewienia Kultury, Samorządności i Demokracji ,,Mała Ojczyzna”, a faktycznie jego Prezes, Dovile Rzeźniczak.

– Od początku roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli i objęty jest patronatem naukowym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy Zduńska Wola. Wykłady prowadzi kadra dydaktyczna uczelni, z takich dziedzin, jak: sztuka, historia, literatura, psychologia, filozofia, językoznawstwo, sprawy społeczne, prawo na co dzień – wymienia Stafania Idziak, Zastępca Prezesa UTW.

– Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, mieszkańcami Zduńskiej Woli i regionu, lektorat z języka angielskiego oraz zajęcia w sekcjach: informatycznej, fotograficznej, tanecznej, grupie wokalnej, manualno-artystycznej, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, basen, nordic-walking, filmowy klub dyskusyjny. Organizujemy również wycieczki i imprezy kulturalno-rozrywkowe – dodaje Stefania Idziak.

– Oferta programowa Uniwersytetu jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Podstawową formą działalności są wykłady, ale równie ważne są zajęcia warsztatowe, bo właśnie tam odkrywane są talenty i realizowane pasje twórcze – podkreśla Stanisław Czernik, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli.

Początkowo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyło 80. słuchaczy, a dziś jest ich już 186.

Jubileuszowe spotkanie z okazji 15-lecia zduńskowolskiego UTW odbyło się 13 czerwca w sali widowiskowej MDK Ratusz.

Podczas uroczystości wystąpiła sekcja wokalna uniwersytetu pod kierownictwem Zbigniewa Godlewskiego, instruktora MDK.

Zaproszeni goście wysłuchali również koncertu ,,Od klasyki do rozrywki” w wykonaniu duetu: Michała Barańskiego i Krzysztofa Maca.

Poznaliśmy także nowy skład Zarządu UTW, którego kadencja obowiązywać będzie od 13 czerwca 2022 do 13 czerwca 2024 r.:

Stanisław Czernik – Prezes, Teresa Janczyk – I Wiceprezes, Anna Michalska – II Wiceprezes, Jadwiga Guć – Sekretarz, Irena Wojtkowska – Skarbnik.

Naszym seniorom życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i niegasnącego zapału do działania!

Do zobaczenia podczas kolejnych jubileuszy!

Fot. (KM)

Fot. Z drona Sebastian Kołodziejek

Przejdź do treści