Jubileusz XXX-lecia pracy artystycznej Andrzeja Wawrzyniaka w MDK