Kolorowe osiedlowe jaja – happening artystyczny

Zawiesiliśmy barwne pisanki na drzewach!

Po raz trzeci filia Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli zorganizowała happening plastyczny „Kolorowe osiedlowe jaja”.

– W akcji wzięli udział pracownicy filii MDK, dzieci u częszczające do filii  na zajęcia  plastyczne „Przygoda z plastyką” oraz dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7, uczniowie Szkoły P odstawowej nr 13 i Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli – wymienia Paulina Wawrzyniak z filii MDK.

Na placu Zwycięstwa na os. Karsznice 11 kwietnia zawiesiliśmy barwne pisanki i zaakcentowaliśmy nadchodzące Święta Wielkanocne.

Foto: (filia MDK)

Przejdź do treści