ŁÓDZKIE PEŁNE KULTURY

19 listopada odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu: „Łódzkie Pełne Kultury”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Łódzki Dom Kultury. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szczegółowe informacje na stronie www.ldk.lodz.pl.

Dla dzieci były to warsztaty wokalno – aktorskie.

Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom specyfiki teatru operowego, zaprezentowanie opery i baletu jako dziedzin sztuki teatru muzycznego, a także rozwijanie kreatywności uczestników za pomocą ćwiczeń
w śpiewie i sztuce aktorskiej oraz kształtowanie potencja
lnego widza sztuki operowej, który świadomie korzysta z szerokiej oferty kulturalnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się czym charakteryzuje się teatr operowy, poznali etapy powstania spektaklu, wykonali proste ćwiczenia baletowe, ćwiczenia z emisji głosu, wzięli udział w zabawach aktorskich, poznali podstawy techniki śpiewu klasycznego.

Prowadząca: Dagna Konopacka – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Uczestniczka wielu kursów wokalnych m.in. u Maestry Teresy Żylis-Gary oraz konkursów wokalnych. Od 2013 r. związana z Teatrem Wielkim w Łodzi jako artystka chóru, gdzie można ją zobaczyć m.in. w roli Marty w operze Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Od 2017 r. prowadzi w Teatrze Wielkim
w Łodzi warsztaty wokalne.

Dla dorosłych odbyły się warsztaty z emisji i higieny głosu, wspomagające świadome i prawidłowe korzystanie z aparatu głosowego – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i animatorów.

Celem zajęć było zaznajomienie uczestników z budową i prawidłowym funkcjonowaniem aparatu oddechowo-głosowego, poznawanie dobrych nawyków oraz nabywanie umiejętności synchronizacji czynności emisyjnych, z naciskiem na samodzielne diagnozowanie i eliminowanie problemów występujących podczas pracy z głosem. Zajęcia ukierunkowywały na świadome używanie głosu według indywidualnych predyspozycji oraz uwrażliwiały na dbanie i higienę głosu w przyszłości. Podczas zajęć uczestnicy poznawali budowę aparatu głosowego, pojęcie prawidłowej emisji głosu oraz procesu synchronizacji czynności emisyjnych, różne rodzaje oddechu, zjawisko rezonansu, zasady poprawnej artykulacji oraz impostacji.

Prowadzący: Michał Jan Barański – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Dyrygentura Chóralna. Zastępca kierownika chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownik artystyczny Łódzkiego Chóru Teatralnego „Verdiana”, edukator w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, aktywny dyrygent, artysta sceniczny, śpiewak i pedagog. Prowadził warsztaty dźwiękowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, kursy emisji głosu dla akademickich i profesjonalnych zespołów wokalnych oraz wokalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.