Projekty: ETNO re:WITALIZACJE, 4 kultury odNOWA pamięci

Projekty 4 kultury – odNOWA pamięci”  i  ,,ETNO re:WITALIZACJE” – to interdyscyplinarne przedsięwzięcia edukacyjno-animacyjne, w których udział wzięli uczniowie dwóch VII klas Szkoły Podstawowej nr 11 oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli.

Projekty ukazały uczestnikom ciągłość i znaczenie 4 kultur: żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Na zadania złożyły się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty twórcze. 

Projekty pobudziły uczestników do refleksji na temat przemian historyczno-kulturowych, jakie zaszły w naszym mieście i w województwie łódzkim. Zwróciły uwagę na wartości uniwersalne oraz znaczenie i konieczność ochrony „śladów pamięci”, obecnych zarówno w architekturze, jak i „kulturze żywej” poprzez podniesienie świadomości na temat tradycji i społecznych uwarunkowań kultury lokalnej. 

Projekt „4 kultury – odNOWA pamięci” realizowany był przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense oraz Miejski Dom Kultury i Muzeum Historii Miasta dzięki dofinansowaniu przez Muzeum Historii Polski z Programu „Patriotyzm Jutra”, a projekt ,,ETNO re:WITALIZACJE” dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu ,,EtnoPolska”.

Podsumowaniem projektu ,,ETNO re:WITALIZACJE” jest aplikacja na urządzenia mobilne, umieszczona w serwisie ,,Google Play”, opowiadająca o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli. Aplikacja jest wirtualnym przewodnikiem po wielokulturowej Zduńskiej Woli. Możecie ją pobrać na swoje smartfony i tablety klikając w baner:

 

Zapraszamy również do odwiedzenia poniższych stron, gdzie znajdziecie szczegółowe opisy z realizacji projektów:

https://4kultury.lodzjews.org/ <https://4kultury.lodzjews.org/>

https://etno-rewitalizacje.lodzjews.org/ <https://etno-rewitalizacje.lodzjews.org/>

Projekt ETNO re:WITALIZACJE

ETNO re:WITALIZACJE

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJErealizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Zduńskiej Woli, Łasku i Łowicza, które rozwijały się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

To wyjątkowy projekt tak szeroko przedstawiający głównie słuchaczom UTW ciągłość 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Na projekt złożą się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty.

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola są partnerami projektu.

Program edukacyjno-animacyjny projektu rozpocznie się od spotkania z duchownymi, będą one punktem wyjścia i podstawą do rozmowy o kulturach nieznanych uczestnikom. Zaproszeni goście opowiedzą o tradycji kulturowej i obrzędowej. Uczestnicy będą porównywać nieznane sobie świątynie z architekturą kościołów katolickich. W tym celu zostanie przygotowana broszura z materiałami dydaktycznymi i zadaniami dostosowanymi do wieku uczestników. To początek rozmowy o kulturach, które pozostawiły Polakom technologie, zwyczaje kulinarne i zwroty językowe. Spacer po cmentarzach pozwoli uczestnikom odnaleźć motywy sztuki tradycyjnej i dzieła kamieniarskie, by następnie malowali ikony czy nawiązywali do tradycyjnej wycinanki żydowskiej przez wykonanie szablonu i odbicie go za pomocą spreju. Zwieńczeniem projektu będzie zapoznanie dzieci ze sztuką dawną, w celu dalszego rozwijania w nich kompetencji krytycznego i innowacyjnego odczytywania dzieł kultury. Treści aplikacji na urządzenia mobilne pozwoli uczestnikom wykorzystać nowe technologie w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Przedsięwzięcie dzięki dużemu walorowi edukacyjnemu ukierunkowanemu na poznanie historii i wielokulturowej tożsamości Zduńskiej Woli i  jest sposobem budowania patriotyzmu lokalnego. Podstawą projektu będzie przypomnienie tożsamości miejsc, na które zwrócona zostanie uwaga dzieci i młodzieży i dorosłych. Program projektu to układ przemienny wycieczek i spotkań z zajęciami warsztatowymi i interaktywnymi. Działania w projekcie zostały tak pomyślane, by innowacyjne warsztaty nakierowane były na przygotowanie do kreatywnych i samodzielnych działań twórczych oraz rozwijania kompetencji odbiorców tradycyjnych dzieł kultury.

Efektem przeprowadzenia projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilna umieszczona w serwisie „Google Play” opowiadające o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli.

Projekt obejmie 8 spotkań, rozpocznie się 15 września, a zakończy w połowie października.

 

Podsumowaniem realizacji projektu „ETNO re:WITALIZACJE” jest aplikacja na urządzenia mobilne będąca wirtualnym przewodnikiem po wielokulturowej Zduńskiej Woli, dostępna w załączonym linku do pobrania: