Łódzkie Pełne Kultury 2019 – warsztaty nr 1. 23.09.2019

23 września 2019 w Ratuszu odbyły się pierwsze warsztaty tegorocznej edycji projektu Łódzkie Pełne Kultury.

10.00-11.30 Pomysł na miasto – warsztaty edukacyjne dla dzieci
Podczas zajęć uczestnicy poznają zagadnienia związane z urbanistyką: rozwojem miasta, kształtowaniem jego przestrzeni oraz ideą miasta idealnego, m.in. na przykładzie miasta Łodzi. W części plastycznej uczestnicy projektują własne budynki, z których wspólnie tworzą swoje wymarzone miasto. W trakcie warsztatów nauczą się brania pod uwagę przeznaczenia obiektu, uwarunkowań naturalnych i sąsiedztwa architektonicznego oraz wpływu poszczególnych elementów miasta (a także samych decyzji jego mieszkańców) na jakość życia i wysoki standard przestrzeni wspólnej.

12.00-13.30 Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i animatorów
Warsztaty dla nauczycieli i animatorów będą działaniami prowadzonymi w oparciu o warsztaty proponowane dzieciom, opatrzonymi komentarzem metodycznym.
Prowadzący: Antonina Pawłowska – pracownik Działu Edukacji Muzeum Miasta Łodzi na stanowisku asystenta. Z wykształcenia historyk, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim w katedrze Historii Powszechnej Najnowszej. Jako wolontariuszka współpracuje z łódzką Świetlicą Podwórkową, zajmując się edukacją historyczną i kulturalną oraz projektowaniem gier miejskich.

PROJEKT DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

szczegółowe informacje  o projekcie znajdziesz na  www.ldk.lodz.pl w zakładce projekty 

  

Przejdź do treści