Rozwiązanie zduńskowolskiego oddziału Towarzystwa Kultury Języka!

Niniejszym informuję, że po pięciu latach działalności zduńskowolski oddział Towarzystwa Kultury Języka przestał istnieć. Głównym powodem była niemożność odbudowania struktur statutowych. Staraliśmy się urozmaić formy działalności konferencjami naukowymi i kontrdyktandami, spotkaniami z językoznawcami i konkursami wiedzy o języku, wykładami dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pogadankami dla młodzieży.

Potwierdzeniem dokonań TKJ są, wydane przy wsparciu Akademii Społecznej Nauk, "Roczni@ki", biuletyny pokonferencyjne i sprawozdania opublikowane w ogólnopolskim "Poradniku Językowym". Wkrótce ukaże się 5. numer "Roczni@ka" podsumowujący dokonania roku 2012/2013.

Serdeczne podziękowania kierujemy do JM Rektorowi Społecznej Akademii Nauk – prof. dr hab. Łukaszowi Sułkowskiemu, Wydawnictwu Uczelnianemu, pracownikom Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J Szaniawskiego, p. Konradowi Pokorze i Janowi Bizoniowi, za okazywaną przez minione pięć lat życzliwość. Szczególne wyrazy uznania składam najbliższym współpracownikom, dzięki którym udało mi się przeprowadzić tak wiele ważnych i -sądzę – pożytecznych dla lokalnego środowiska działań.

Prezes ZO TKJ Adam Rychlik