Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli rozpoczęli nowy rok akademicki

W tym roku zduńskowolski UTW będzie liczył blisko 200 studentów.

To już 15. rok funkcjonowania uczelni dla seniorów w Zduńskiej Woli.

W uroczystej inauguracji 4 października uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących z UTW instytucji oraz słuchacze i wykładowcy.

W ubiegłym roku z powodu pandemii uniwersytet zawiesił swoją działalność.

– Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy słuchacze będą mogli kontynuować naukę i uczestniczyć w interesujących zajęciach, wycieczkach turystycznych i spotkaniach integracyjnych – podkreślał podczas inauguracji Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

Podczas uroczystości nowi słuchacze otrzymali legitymacje i złożyli ślubowanie. Honorowym Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku została Pani Wiesława Zeimer.

Wykład inauguracyjny pt. „Czy to nowa nowomowa” wygłosił dr Adam Rychlik, a uroczystość uświetnił występ Andrzeja Wawrzyniaka i Martyny Majchrzak.

Zduńskowolski Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje od 2007 roku. Od 2009 funkcjonuje w strukturach Miejskiego Domu Kultury. Partnerem naukowym UTW jest Społeczna Akademia Nauk. Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowych wykładach oraz zajęciach językowych, informatycznych, ruchowych oraz wokalnych. W ramach uniwersytetu działają również sekcje nordic walking, brydżowa, fotograficzna, zajęć manualnych, klub filmowy oraz spacery z Muzeum Historii Miasta.

Przejdź do treści