Spotkanie nt. komunikacji zespołowej i podsumowanie wizyty studyjnej w Radomiu 16.09.2020 r.