Historia UTW w Zduńskiej Woli

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli powstał w 2007 roku. Przez dwa lata prowadzony był przez Towarzystwo Krzewienia Kultury, Samorządności i Demokracji ,,Mała Ojczyzna”.

Na początku w zajęciach uczestniczyło 80 osób, w 2009 roku liczba studentów zwiększyła się do 100 seniorów po 55 roku życia. Obecnie na zajęcia UTW uczęszcza 150 osób.

Od roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli i prowadzony jest przy udziale Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydział Zamiejscowy Zduńska Wola.

Celem naszej działalności jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków UTW a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych. Cele te są realizowane poprzez następujące formy:
– wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy prowadzone przez naukowców ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,
– wykłady społeczno-naukowe prowadzone przez lekarzy, prawników i innych fachowców,
– spotkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami Zduńskiej Woli i regionu,
– nauka języków obcych,
– zajęcia w sekcji: informatycznej, tanecznej, muzycznej i plastycznej,
– zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, basen,
– filmowy klub dyskusyjny,
– imprezy kulturalne i rozrywkowe.