Wieczór pełen wspomnień

Podzieliliśmy się piosenką i słowami wierszy. Rozmawialiśmy o działalności i życiu. Wspominaliśmy.

W miniony piątek wieczór poświęciliśmy, zmarłemu przed 10. laty Romkowi Tomaszewskiemu, zduńskowolskiemu poecie, malarzowi i animatorowi kultury.

Roman Tomaszewski urodził się 7 sierpnia 1963 r. w rodzinie, której członkowie znani są nie tylko w Zduńskiej Woli jako artyści. Ukończył studia socjologiczne I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako instruktor w Domu Kultury „Lokator” niemal przez 30 lat. Obecny był pośród „Topolan” już podczas pierwszego, organizacyjnego zebrania rodzącego się klubu literackiego (styczeń 1987). Jedenaście lat później założył i prowadził interdyscyplinarny Klub Twórczej Pracy „Bez Aureoli” w Domu Kultury „Lokator”, ściśle współpracując z Tadeuszem Zawadowskim.

Romek Tomaszewski był także: prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Twórczej w Plenerze „Felix” (1995-1999) – współpracując ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; pomysłodawcą i prowadzącym Zduńskowolski Parnas Literacki w ramach KL „Topola”; organizatorem a także uczestnikiem wielu wystaw i plenerów artystycznych oraz warsztatów literackich; jurorem w konkursach. To autor graficznych opracowań książek poetyckich, plakacista, fotografik, malarz, metaloplastyk, szlifierz szlachetnych kamieni. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Był członkiem warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
W 1997 r. odznaczony w Sieradzu odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”(Ministerstwo Kultury). W roku 2008 za działalność kulturotwórczą oraz promocję powiatu otrzymał medal „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” a także medal „Zasłużony dla Miasta Zduńska Wola”.

Na pełen wzruszeń i miłych wspomnień wieczór zaprosiliśmy członków rodziny, przedstawicieli urzędu miasta, wielu organizacji, bibliotek zduńskowolskich oraz sieradzkich, muzeów, a także klubów twórczych, koleżanki, kolegów.

Wydarzenie odbyło się 17 listopada (piątek) w Kawiarni Literackiej.

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom i wszystkim Państwu za obecność i za wiele ciepłych słów.
Dziękujemy Annie Andrych i Topolanom za pomysł i organizację spotkania.

 

fot. (PP, DM)

Inne artykuły

Przejdź do treści