Wystawa miejska – 1 czerwca 2020

Międzynarodowy Dzień Dziecka już za kilkanaście dni, a niespełna miesiąc po nim, rozpoczną się wakacje.
W związku z tym, planujemy organizację WYSTAWY MIEJSKIEJ, która prezentowana będzie w przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli.
Wystawa nie odbędzie się jednak bez Waszego udziału, dlatego już teraz zapraszamy Was serdecznie do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
📌 Co należy zrobić?

📌 To bardzo proste 😃: zgłoście się do nas po kartony, które od 20 maja możecie odebrać w Dziale Organizacji Imprez w Ratuszu w kawiarni Literackiej or w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli i namalujcie pracę jedną lub kilka na zaproponowane przez nas tematy:

“MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA”
“MOJE WYMARZONE WAKACJE”
Gotowe prace przynieście do Działu Organizacji Imprez w Ratuszu lub do Kawiarni Literackiej albo do naszej Filii przy ul. 1 Maja 5-7.
Prace na 1 temat – “MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA” przyjmować będziemy w dniach 25-29 maja, a na 2 temat – “MOJE WYMARZONE WAKACJE” dostarczać można w dniach 2 czerwca – 31 lipca.
W naszej wystawie udział może wziąć każdy, bez względu na wiek, bo przecież w każdym z nas drzemie artysta.
Wasze prace prezentowane będą od 1 czerwca do końca wakacji❗️

Wystawa miejska

Międzynarodowy Dzień Dziecka już za kilkanaście dni, a niespełna miesiąc po nim rozpoczną się wakacje 🙂

W związku z tym,  planujemy organizację WYSTAWY MIEJSKIEJ, która prezentowana będzie w przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli.

Wystawa nie odbędzie się jednak bez Waszego udziału, dlatego już teraz zapraszamy Was serdecznie do uczestnictwa  w tym przedsięwzięciu.

Co należy zrobić?

To bardzo proste: zgłoście się do nas po kartony, które od 20 maja możecie odebrać w Dziale Organizacji Imprez w Ratuszu (I piętro), w Kawiarni Literackiej Ratusza

oraz w Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach i namalujcie pracę, jedną lub kilka, na zaproponowane przez nas tematy:

 1. „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA”
 2. „MOJE WYMARZONE WAKACJE”.

Gotowe prace przynieście do Działu Organizacji Imprez w Ratuszu lub do Kawiarni Ratusza albo do naszej Filii przy ul. 1 Maja 5-7.

Prace na 1 temat – „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA” przyjmować będziemy w dniach 25-29 maja, a na 2 temat – „MOJE WYMARZONE WAKACJE” dostarczać można w dniach 2 czerwca – 31 lipca.

W naszej wystawie udział może wziąć każdy, bez względu na wiek, bo przecież w każdym z nas drzemie artysta 🙂

Wasze prace prezentowane będą od 1 czerwca do końca wakacji!

Bądźcie z nami!

plakat w dużym rozmiarze do pobrania tutaj —-> dzień dziecka

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola pl. Wolności 26,  e-mailowo: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl oraz telefonicznie: 43 823 25 92

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mdk-zdunskawola.pl.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji wystaw i przechowywane do czasu ich zakończenia.
 4. Dane autorów prac mogą zostać podane do publicznej wiadomości, np. na stronach internetowych organizatora oraz w lokalnych mediach.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.