Festiwal Kolęd i Pastorałek

Podzielmy się kolędą... Zapraszamy, dzieci, młodzież i nauczycieli do udziału w IV Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli do udziału w Festiwalu.

Celem Festiwalu jest kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów i nauczycieli. Rozwijanie chęci muzykowania – śpiewania kolęd i pastorałek w zespołach klasowych i szkolnych.

Festiwal ma charakter międzyszkolny. Uczestnicy zaprezentują wybrane utwory w następujących kategoriach:

• Klasy I-IV – soliści, zespoły (do 8 osób)
• Klasy V-VIII – soliści, zespoły (do 8 osób)
• Klasy ponadpodstawowe – soliści, zespoły (do 8 osób)
• Kategoria: duet wokalny – nauczyciel z uczniem (nauczyciel nie może pełnić wyłącznie roli akompaniatora, ale musi też towarzyszyć uczniowi wokalnie)
• Kategoria dla nauczycieli: solo lub w zespole (do 8 osób)
(dopuszczalny i mile widziany zespół złożony z nauczycieli z różnych szkół)

W każdej kategorii może wystąpić maksymalnie po 5 podmiotów wykonawczych
z jednej szkoły.

Podmiot wykonawczy wykonuje tylko jeden utwór – kolędę, pastorałkę bądź utwór o charakterze świątecznym.
Dopuszczamy wykonanie wyłącznie w języku polskim.
Utwory można wykonać a` cappella, z podkładem muzycznym.
Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut.

Jeśli chcecie wziąć udział w Festiwalu, zapoznajcie się regulaminem REGULAMIN KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK oraz ze wszystkim załącznikami do regulaminu.

Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu) w wersji elektronicznej prześlijcie na adres: wawrzyniakmalgorzata9@gmail.com

Możecie ją również dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli.

Ponadto prosimy o dostarczenie zgody rodziców (załącznik nr 2 do regulaminu) w wersji papierowej do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 11 albo o przesłanie jej drogą elektroniczną na ww. adres e-mail. Prosimy, aby nie przesyłać zgłoszeń w formie zdjęć.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 1 grudnia 2023 r.

Informacji na temat konkursu udziela: Małgorzata Wawrzyniak 607-665-458, e-mail: wawrzyniakmalgorzata9@gmail.com

Eliminacje odbędą się 7 grudnia od godz. 9:00 w MDK RATUSZ – sala kameralna.

Koncert Galowy oraz wręczenie nagród zaplanowane jest na 13 grudnia o godz. 17.00 w MDK RATUSZ – sala widowiskowa.

Bilety na galę dostępne wkrótce!

Organizatorami Festiwalu są:
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli
• Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Zapraszamy!

 

Plakat 4PFKiP 2023

Inne artykuły

Przejdź do treści