RODO

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Dyrektora Pawła Perdka.

Tel. kontaktowy 43 823 25 92

adres e-mail : SEKRETARIAT@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL

Inspektor Ochrony Danych : adres e-mail: IOD@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL