III Konferencja Empatyczna Edukacja => Empatyczna Polska

Przyjedź, zainspiruj się i zmieniaj polską szkołę!

W dniach 21, 22 kwietnia 2023 r. już po raz trzeci odbędzie się konferencja z cyklu Jeśli Empatyczna Edukacja, to Empatyczna Polska. Tematem przewodnim tym razem będzie ,,Potrzeba edukacji wspierającej rozwój”. Zaproszenie na wydarzenia przyjęło ponad 40. prelegentów.

– Wśród zaproszonych gości są wykładowcy wyższych uczelni, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, a także przedstawiciele państwowych instytucji oświatowych. W programie oprócz wykładów i warsztatów zaplanowaliśmy kolejny raz prezentację autorskiej sztuki ,,MURY III” oraz debatę ,,Budujmy mosty, nie mury. Szkoła – uczelnia – instytucja” – mówi Anna Szulc, pomysłodawczyni Konferencji.

Celem wydarzenia jest szeroko rozumiana edukacja wspierająca konieczne zmiany w polskiej szkole. Dotyczy to prezentowania wiedzy wspierającej procesy uczenia się ucznia, dzielenia się dobrymi praktykami, ale też tworzenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu szkoła – uczelnia – instytucja. Jest też okazją do kształcenia młodzieży w zakresie zdobywania umiejętności współpracy, współtworzenia i współodpowiedzialności za jakość wspólnego przedsięwzięcia.

Wydarzenie, na wzór poprzednich konferencji, jest bardzo bogate w różnego rodzaju formy szkolenia.

Wykłady znakomitych prelegentów, które odbędą się w MDK Ratusz, prezentować będą wyniki badań, dobre praktyki i wspierające metody dostosowywania warunków uczenia się uczniów do współczesnych czasów.

Popołudniowe warsztaty będą okazją do korzystania z dorobku tych, którzy wypracowali skuteczne warunki efektywnej nauki, do kreatywnego tworzenia własnego warsztatu pracy współczesnego nauczyciela.

Uzupełnieniem jest planowany występ uczniów I LO prezentujący autorską sztukę MURY III. Planowana jest też debata na temat potrzeby zmian w polskiej szkole BUDUJEMY MOSTY, NIE MURY szkoła – uczelnia – instytucja oraz stworzenie przestrzeni do możliwości wzajemnego kontaktu w formule open space. Dodatkowo odbędą się bezpłatne imprezy towarzyszące dla mieszkańców Zduńskiej Woli.

– Mam nadzieję, że znakomite grono prelegentów i bogaty program zachęcą Państwa do udziału w Konferencji. Dodam, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. Łukasz Turski, założyciel Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie – zachęca Anna Szulc.

Część wykładów, prelekcji zaplanowana jest  m.in: w Miejskim Domu Kultury Ratusz, dlatego już dziś chcielibyśmy Wam przekazać bezpłatne wejściówki na:
–  Spektakl MURY III – 21 kwietnia, godz. 16:15 – 17:00
– Prelekcję pt. ,,O znaczeniu wsparcia, konfliktach, przedwczesnych wyborach i późnym dojrzewaniu mózgu. Co nam mówią o codzienności wychowawczej?”,  prof. UŚ Marek Kaczmarzyk – 22 kwietnia, godz. 14:30 – 16:00.

Wejściówki odbierać możecie w kasie MDK Ratusz (kasa czynna na godzinę przed pierwszym seansem do zakończenia ostatniego).

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym: Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flejszera, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch, Starosty Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk, Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory, Wójta Gminy Zduńska Wola Henryka Staniuchy.

Konferencja odbędzie się pod patronatem wyższych uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Nowoczesnej edukacji Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o Konferencji znajdziecie na stronie: https://www.empatycznapolska.pl/

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Szkoła Możliwości ALTRA.

 

Imprezy Wersja Edytowalna Wersja KF3

Inne artykuły

Przejdź do treści