Projekt TKALNIA INICJATYW Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015

PROGRAM

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Głównym założeniem projektu TKALNIA INICJATYW Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 jest zwiększenie zaangażowania Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli w życie społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców; odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

W pierwszej części zadania zaplanowano:

W drugiej części zadania, od 1 sierpnia 2015 r. będą realizowane wybrane inicjatywy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu na inicjatywy lokalne Tkalni Inicjatyw.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli – Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola, tel: 43 823 25 92 wew. 27 lub email: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl

tkalnia

PLAKAT inicjatyw

Scan-protokół

​Styczeń – najlepszy moment na podsumowanie i kreślenie planów na rok
przyszły.
Nie inaczej jest w naszej Tkalni Inicjatyw, która w ubiegłym roku nie
próżnowała…
A bawiliśmy się między innymi tak jak na filmie 🙂
Przed nami kolejne projekty i pomysły… Masz jakiś? Przyłącz się do nas…


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.

Przejdź do treści