Projekty: ETNO re:WITALIZACJE, 4 kultury odNOWA pamięci

4 Kultury Sliter

Etno Rewitalizacje Sliter

Projekty 4 kultury – odNOWA pamięci”  i  ,,ETNO re:WITALIZACJE” – to interdyscyplinarne przedsięwzięcia edukacyjno-animacyjne, w których udział wzięli uczniowie dwóch VII klas Szkoły Podstawowej nr 11 oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli.

Projekty ukazały uczestnikom ciągłość i znaczenie 4 kultur: żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej. Na zadania złożyły się wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty twórcze. 

Projekty pobudziły uczestników do refleksji na temat przemian historyczno-kulturowych, jakie zaszły w naszym mieście i w województwie łódzkim. Zwróciły uwagę na wartości uniwersalne oraz znaczenie i konieczność ochrony „śladów pamięci”, obecnych zarówno w architekturze, jak i „kulturze żywej” poprzez podniesienie świadomości na temat tradycji i społecznych uwarunkowań kultury lokalnej. 

Projekt „4 kultury – odNOWA pamięci” realizowany był przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense oraz Miejski Dom Kultury i Muzeum Historii Miasta dzięki dofinansowaniu przez Muzeum Historii Polski z Programu „Patriotyzm Jutra”, a projekt ,,ETNO re:WITALIZACJE” dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu ,,EtnoPolska”.

Podsumowaniem projektu ,,ETNO re:WITALIZACJE” jest aplikacja na urządzenia mobilne, umieszczona w serwisie ,,Google Play”, opowiadająca o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Zduńskiej Woli. Aplikacja jest wirtualnym przewodnikiem po wielokulturowej Zduńskiej Woli. Możecie ją pobrać na swoje smartfony i tablety klikając w baner:

 

2180 X 350 Banner Zdunka V1
Zapraszamy również do odwiedzenia poniższych stron, gdzie znajdziecie szczegółowe opisy z realizacji projektów:

https://4kultury.lodzjews.org/ <https://4kultury.lodzjews.org/>

https://etno-rewitalizacje.lodzjews.org/ <https://etno-rewitalizacje.lodzjews.org/>

Przejdź do treści