,,Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”

Sliter 1

Głównym celem projektu ,,Sieć na kulturę” było:
– Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.
– Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
– Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zadanie składało się z dwóch etapów: pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników (5-dniowe szkolenie odbyło się w kwietniu br.), drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z narzędzi on-line i  z tematu ,,Projektowania i realizacji gier mobilnych”. Bezpłatne warsztaty dla dzieci zaproponowaliśmy w dwóch terminach: 28 czerwca – 7 lipca, 20-29 lipca.

Pierwsza grupa uczestników w środę, 7 lipca zakończyła zajęcia.

Podczas szkolenia dzieci poznały zasady związane z projektowaniem przyjaznych i atrakcyjnych gier. Dowiedziały się, gdzie je publikować. Omówione zostały typy gier i serwisów internetowych. Dzieci i młodzież zgłębiły tajniki budowania fabuły i  poznały sposoby na przyciągnięcie użytkowników do stworzonych przez siebie gier. Poznały również standardy bezpieczeństwa, które należy zachować przy publikacji stron, serwisów i gier internetowych.

Druga grupa młodych programistów 29 lipca z powodzeniem zakończyła warsztaty.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Więcej o projekcie przeczytacie na stronie: https://www.siecnakulture.pl/

Przejdź do treści