Projekt NCK ,,Konwersja cyfrowa domów kultury”

Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo otrzymaliśmy blisko 170 tysięcy złotych dofinansowania na zakup sprzętu i niezbędnego oprogramowania oraz na szkolenia. Wszystko po to, by jakość naszej pracy była na jeszcze wyższym poziomie.

– ,,Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online – podkreśla Paweł Perdek, dyrektor MDK.
– W ramach dotacji zakupiliśmy już sprzęt komputerowy, audio i wideo do studia nagraniowego w celu realizowania autorskich podcastów, nagrań z koncertów, a nawet profesjonalnych nagrań ścieżek audio. Zakupiliśmy również pętlę indukcyjną do kas biletowych i sali widowiskowej dla osób niedosłyszących. Jej celem jest umożliwienie osobie niedosłyszącej odbioru nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy – dodaje dyrektor MDKu.

Projekt ,,Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przejdź do treści