X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Masz ukończone 16 lat i lubisz pisać wiersze? Nie chowaj  swoich emocji do szuflady. Prześlij je do nas.

To będzie już 10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajczaka. Tegoroczna edycja odbędzie się ,,Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola”.

Konkurs organizujemy co trzy lata.  Mogą wziąć w nim udział autorzy bez względu na przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 16 lat.

Przelej na papier, to co Ci w duszy gra i dostarcz od 3 do 5 utworów poetyckich pocztą tradycyjną na adres: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola bądź drogą elektroniczną na adres: konkursy@mdk-zdunskawola.pl   z dopiskiem Konkurs F. Rajczaka. Tematyka utworów jest dowolna. – Jury konkursu, w skład którego wejdą znani w środowisku literackim poeci, oceni nadesłane utwory i przyzna laureatom nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 6 000 złotych – mówi Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2021.

Każdy utwór wydrukuj w 3 egzemplarzach i oznacz godłem.

Do nadesłanych utworów prześlij kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której znajdą się:

  • imię i nazwisko autora prac,
  • rok urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy.

Do przesyłki dołącz czytelnie podpisane oświadczenie (Zał. Nr 1 do Regulaminu), Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj —-> Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajczaka

Na Twoje utwory czekamy do 30 października. W przypadku wysyłki pracy konkursowej pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego.

Czekamy na Twoje wiersze!

 

Inne artykuły

Przejdź do treści