XXVII Regionalny Konkurs Literacki ,,O Laur Topoli”

Jeśli masz nie więcej niż 25 lat. Jeśli piszesz wiersze i chcesz sprawdzić swoje możliwości literackie, zgłoś się do nas!

 

Zachęcamy do nadsyłania prac na XXVII Regionalny Konkurs Literacki ,,O Laur Topoli”.

Celem konkursu jest wyłonienie nowych talentów poetyckich.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach:

I kategoria – dzieci i młodzież do lat 15,

II kategoria – osoby powyżej 15 lat do 25 lat.

Na konkurs prześlijcie od 3 do 5 wierszy nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych, opatrzonych godłem (godło to pseudonim, inna nazwa niż nazwisko i imię, z dopiskiem – „O Laur Topoli” kat. I lub kat. II) wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw Autorskich do utworów na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Każdy utwór wydrukujcie w 3 egzemplarzach.

Do nadesłanych utworów należy przesłać również kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której  znajdą się:

– imię i nazwisko autora prac,

– rok urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich,

– adres zamieszkania,

– adres e-mail,

– telefon kontaktowy.

 

Regulamin Konkursu możecie pobrać tutaj —->REGULAMIN

Zapoznajcie się z klauzulą informacyjną. Do swojego zgłoszenia dołączcie podpisane oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) —-> KLAUZULA INFORMACYJNA I ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

Utwory możecie nadsyłać pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola, z dopiskiem „Konkurs O Laur Topoli”

lub pocztą elektroniczną: konkursy@mdk-zdunskawola.pl

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 19 listopada br.

Inne artykuły

Przejdź do treści