Historia

1 września 1961 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli powołało Miejski Dom Kultury jako samodzielny zakład budżetowy.

1 stycznia 1961 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej podpisały porozumienie o wydzierżawieniu części obiektów OSP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury. Były to: sala widowiskowa, klubowa z bufetem i garderobą, pokój dla administracji i izba zajęć grupowych. Dla potrzeb MDK wydzierżawiono także kilka pomieszczeń w budynku przy Alei T. Kościuszki. Korzystano też z lokali klubu ZMS „Plastuś” i kawiarni „Szarotka”. Docelowo planowano rozbudowę i remont budynku przy ul. Łaskiej 12. Po długo trwającym remoncie budynek oddano do użytku w 1972 r. MDK był gospodarzem II piętra, gdzie uruchomiono kawiarnię, pracownię filmową i fotograficzną, studio nagrań, salę wystaw, projekcyjną, kameralną, gier i języków obcych oraz gabinet dyrektora i sekretariat. W związku z reformą administracyjną od 1 lipca 1975 r. powołano Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu Ośrodek Centralny w Zduńskiej Woli. Przejmuje on kadry i bazę MDK. W styczniu 1978 r. przeniesiono WDK do Sieradza i MDK powraca do dawnej roli obiektów. Zgodnie z nowymi trendami w 1987 r. powstała Szkoła Modelek. W tym samym czasie powstał Klub Literacki „Topola” i zespół taneczny „Efekt”. 01.01.1993 r. uruchomiono w MDK studio telewizyjne. W okresie pięciu lat wyemitowano 190 programów lokalnych i 117 regionalnych „Informacje Sieradzkie”. Z dniem 1 stycznia 1998 roku rozszerzony został zakres działania placówki o zadania promocyjne miasta. W związku z tym faktem zmieniono nazwę na Centrum Kultury i Promocji. Powstało ono z połączenia MDK i stanowiska do spraw promocji miasta w Urzędzie Miejskim.

Od maja 2003 roku powróciła nazwa Miejski Dom Kultury, a działalność promocyjną przeniesiono do Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Dziś Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji oraz promocji dorobku kulturalnego.

Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

– rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
– przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
– kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
– organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w kraju i za granicą;
– współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

– zespołowego uczestnictwa w kulturze;
– różnorodnych form edukacji kulturalnej;
– form indywidualnej aktywności kulturalnej;
– imprez kulturalnych;
– obchodów świąt narodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich;
– różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.

W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.

MDK jest animatorem wielu form działalności artystycznej, organizatorem licznych konkursów, wystaw i koncertów.

Od czerwca 2008 r. Miejski Dom Kultury uruchomił Filię na os. Karsznice.

9 października 2014 r. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli stał się operatorem Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz, którego oficjalne i uroczyste otwarcie odbyło się 25 października 2014 r.

Kierownikami i dyrektorami MDK byli:

Jerzy Szukalski, IX 1961 – X 1961

Jerzy Gwiazdowski, XI 1961 – XI 1963

Jerzy Skowroński, XII 1963 – III 1968

Piotr Gałczyński, IV 1968 – III 1973

Stanisław Kosecki, IV 1973 – II 1975

Jerzy Skowroński, III 1975 – VI 1975

Piotr Gałczyński dyr. WDK, VII 1975 – XII 1977

Jerzy Gwiazdowski, I 1978 – X 1983

Bożenna Olejnik, XI 1983 – 1985

Andrzej Michalski, X 1985 – IV 1997

Jolanta Bebej, VIII 1997 – XI 2002

Sylwia Stasiak – Muzyka, V 2003 – XII 2006

Ryszard Krogulecki, III 2007 – I 2009

Marek Kępski, III 2009 – XII 2012                                                                                                                       

Violetta Bryl-Szlagowska, I 2013 – X 2013

Jolanta Zięba-Gzik, XI 2013 – VIII 2015

Joanna Sychniak-Paterek, VIII 2015 – XII 2015

Anna Dyrgoń-Białowąs, I 2016 – VII 2017

Sylwia Stasiak-Muzyka, IX 2017 – VIII 2019

Paweł Perdek, IX 2019

Przejdź do treści