Kolej na kulturę – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019

Opis zrealizowanych inicjatyw w ramach projektu „Kolej na kulturę”

z programu Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne,

czas realizacji 2019 r.,

całość zadania 31160 zł

Najważniejszym założeniem projektu było ożywienie mieszkańców osiedla Karsznice i wskazanie filii MDK jako partnera otwartego na współorganizację inicjatyw mieszkańców.

  1. Warsztaty filmowe to cykl zajęć, podczas których uczestnicy poznali teorię, praktykę i przy okazji świetnie razem bawić realizując etiudę filmową. Omówione zostały zagadnienia związane z językiem filmu, sposobem opowiadania obrazem, światłem, przestrzenią. Uczestnicy wcielali się w rolę operatorów, reżyserów, oświetleniowców, dźwiękowców, aktorów i innych członków ekipy filmowej. Poznali teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu sztuki operatorskiej i zasad kreowania oświetlenia na planie filmowym oraz techniki i sposób ich oddziaływania na widzów. Uzyskana wiedza pozwoliła głębiej i pełniej przeżywać oglądany film, a także umożliwiła świadome wykorzystywanie możliwości aparatów fotograficznych i kamer w codziennym ich użytkowaniu (np. w smartfonie).

  2. Spektakl „Upiór w Karsznicach” to przedstawienie na podstawie komedii autorstwa Patricka G. Clarka z gatunku czarnego humoru przeniesiona do Karsznic. Opowiada o dwóch paniach prowadzących pensjonat, które pozbywają się (zabijając) swoich gości na różne sposoby, następnie ich okradają i dorabiają się przy tym pokaźnego majątku. Wyprowadzają w pole miejscową policję, do czasu kiedy w Karsznicach pojawia się komendant stołecznej policji we własnej osobie. Historia przedstawiona w humorystyczny sposób odsyłała do nazwy osiedla i niektórych lokalnych postaci. Prezentowali ją młodzi aktorzy skupieni wokół koła teatralnego z miejscowej szkoły średniej i podstawowej. Spektakl ogłądało blisko 200 osób.

  3. Gra miejska (terenowa), polegała na zdobyciu kilku punktów znajdujących się na terenie osiedla. Uczestnicy, którymi byli: młodzież, dzieci, całe rodziny mieli do zaliczenia zadania plastyczne, sprawnościowe, edukacyjne. Gra zakończyła się wspólnym ogniskiem i zabawami integracyjnymi dla uczestników. Udało się ożywić nową przestrzeń, która kiedyś była miejscem spotkań mieszkańców osiedla, głównie działkowców.

  4. Mural w Karsznicach, to inicjatywa która miała podkreslić tradycję kolejową osiedla a jednocześnie wpłynąć na jego estetykę. Wykonany został na bloku w centrum osiedla, przedstawia pędzącą lokomotywę. Choć lokomotywa jest retro, wrażenie ruchu ma za zadanie podkreślenie rozwoju osiedla. Projekt muralu i wykonanie należało do młodej lokalnej artystki.

Loga NCK DK MDK

Nie Przypadkowe Spotkanie4 1 Rollup Mniejszy Jpg

RAPORT Z DIAGNOZY AKTYWIZUJĄCEJ DO POBRANIA TUTAJ ——> _Zasoby i Potencjał Kulturowy – Karsznice 2019 (1)

Przejdź do treści